Jury

Dorel Vişan

Bio

Rutger Hauer

Bio

Margaret Von Schiller

Bio

Shaila Rubin

Bio

Cristian Mungiu

Bio