REGULAMENT CONCURS BURSA ALEX LEO ȘERBAN | TIFF

REGULAMENT CONCURS BURSA ALEX LEO ȘERBAN

Concurs de proiecte organizat în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF)

Festivalul Internațional de Film Transilvania, prin Asociația Festivalul de Film Transilvania (AFFT), cu sediul în Str. Universității, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj, adresă de email info@tiff.ro

Preambul

TIFF dorește să-și extindă implicarea în descoperirea de proiecte de film (lungmetraj – ficțiune sau documentar) aflate în dezvoltare sau pre-producție și proiecte editoriale axate pe cinema (carte, revistă, website, emisiune, vlog, blog etc) și să contribuie la realizarea acestora. TIFF își propune să contribuie ulterior la realizarea proiectului viitorului bursier, prin intermediul programelor pe care le derulează. Concursul este dedicat amintirii criticului de film Alex Leo Şerban.

Participanți

Concursul se adresează cineaștilor (scenariști sau regizori de film) aflați la primul sau al doilea lungmetraj și tinerilor jurnaliști și critici de film cu vârsta maximă de 35 de ani (inclusiv 35 de ani), indiferent dacă au rezidența în România sau în afara țării.

Perioada de desfășurare a Concursului

 • Înscrieri: 01.04 - 01.05.2023
 • Anunțarea câștigătorilor: 17.06.2023

Reguli generale:

 1. Toate înscrierile la concursul Bursa Alex Leo Șerban se pot face completând, până în data de 01.05.2023, ora 23.59, acest formular:  https://tiff.ro/inscrieri-bursa-alex-leo-serban
 2. Înscrierea la concurs este gratuită.
 3. Câștigătorii vor fi premiați la gala de închidere a celei de-a 22-a ediții.
 4. În cazul în care proiectul declarat câștigător este realizat de mai mulți autori, fracții egale din suma aferentă bursei oferite vor fi transferate către fiecare dintre autorii proiectului câștigător, după încheierea TIFF 2023 și după semnarea contractului.
 5. TIFF va acoperi cheltuielile de cazare pentru 2 nopți în ultimele zile de festival pentru câștigătorul fiecărui premiu. În cazul în care proiectul declarat câștigător este realizat de mai mulți autori, condițiile se vor discuta și adapta cu reprezentanții departamentului Guest al TIFF.
 6. Pe toate materialele finale sau intermediare de prezentare ale proiectului premiat va fi menționat sprijinul acordat de TIFF, prin intermediul Bursei/ Mențiunii speciale Alex Leo Șerban sub forma: Realizat cu sprijinul Bursei/ Mențiunii speciale Alex Leo Șerban oferită de Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) 2023 // supported by the Alex Leo Șerban Scholarship/ Special Mention offered by Transilvania International Film Festival 2023.
 7. Câștigătorul este obligat să notifice TIFF, prin email, la adresele info@tiff.ro și ozana@tiff.ro finalizarea proiectului.

Premii

Premiile oferite de către TIFF sunt următoarele:

 • Bursa Alex Leo Șerban, în valoare netă de 2.500 de euro.
 • Mențiunea specială Alex Leo Șerban, în valoare netă de 500 de euro.

Protecția drepturilor de autor

Participanții își asumă responsabilitatea și garantează Organizatorului că sunt autorii proiectelor/articolelor/fragmentelor/extraselor/scenariilor, etc înscrise la concurs, că acestea sunt originale și că dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora, Organizatorul neavând nicio obligație de a verifica în vreun fel legitimitatea materialelor înscrise în Concurs.

Cu toate că nu este o condiție de participare la Concurs, Organizatorul recomandă participanților înregistrarea/declararea operei literare/artistice la organismele de gestiune colectivă competente, anterior transmiterii către persoane pe care nu le cunosc personal.

Organizatorul garantează respectarea legislației în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cu privire la orice alte drepturi cuvenite candidaților, în condițiile stabilite pentru înscrierea si participarea la concurs.

Protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal, Organizatorul concursului este operatorul datelor cu caracter personal ale concurenților, date necesare în vederea organizării concursului de scenarii, evaluării și acordării premiilor.

Organizatorul își asumă obligația de a respecta drepturile concurenților și de a nu face publice în nici un fel datele personale furnizate de către participanți, cu excepția numelor câștigătorilor.

Participanții la concurs înțeleg că înscrierea la concurs (completarea formularului), verificarea îndeplinirii condițiilor de concurs, procesul verbal, anunțarea câștigătorilor etc., presupun utilizarea datelor cu caracter personal furnizate.

Organizatorul nu va folosi datele personale furnizate decât în scopul organizării concursului și le va păstra pe durata necesară justificării fiscale a premiilor acordate și protejării drepturilor sale pe perioada de prescripție prevăzută de lege.

Pentru orice informații legate de datele dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de email ozana@tiff.ro.

Note finale

Organizatorul nu răspunde pentru lipsa de corectitudine a informațiilor oferite de către candidați în vederea înscrierii în concurs decât în limitele verificărilor cu bună credință ce îi revinespre buna organizare și desfășurare a concursului și spre asigurarea egalității în drepturi a participanților. Depistarea, până la momentul decernării premiilor sau chiar ulterior acestuia, a oricăror încălcări, de către participanți, a condițiilor de înscriere la concurs, a unor fraude sau tentative de fraudă, le dă dreptul organizatorilor să revoce premiul acordat.

Înscrierea la concurs presupune acceptarea tuturor prevederilor prezentului regulament.