Regulament | TIFF

Regulament

REGULAMENT CONCURS FULL MOON SCRIPT CONTEST

Concurs de scenarii organizat de Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF)

Ediția I

 

Organizatorul Concursului

Festivalul Internațional de Film Transilvania, prin Asociația Festivalul de Film Transilvania (AFFT), cu sediul în Str. Universității, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj, adresă de email info@tiff.ro

Preambul

La împlinirea celor 20 de ani, TIFF dorește să-și extindă implicarea în descoperirea, dezvoltarea și producția unor filme ce au la bază scenarii cu tematici prea puțin abordate în cinematografia noastră. TIFF reprezintă cea mai potrivită platformă pentru expunerea acestor proiecte și concretizarea lor.

Participanți

Concursul se adresează atât scenariștilor experimentați, cât și celor aflați la debut, cetățeni români, cu vârsta de peste 18 ani (inclusiv 18 ani), indiferent dacă au rezidența în România sau în afara țării.

Perioada de desfășurare a Concursului

 • Înscrieri: 27.04 - 20.06.2021
 • Anunțarea finaliștilor: 15.07.2021
 • Anunțarea câștigătorilor: 31.07.2021

Reguli generale:

 1. Toate înscrierile la prima ediție a Concursului de scenarii Full Moon Script Contest se pot face completând acest formular: https://tiff.ro/inscrieri-full-moon-script-contest, care să conțină documentele și informațiile solicitate pentru fiecare categorie de concurs, conform regulamentului concursului, până la data de 20.06.2021, ora 23.59.
 2. Relația dintre organizatorii concursului și autorii câștigători va fi oficializată printr-un contract care va fi pus la dispoziția autorilor anterior anunțării rezultatelor finale.
 3. Înscrierea la prima ediție a concursului este gratuită.
 4. Toate scenariile trebuie scrise în limba română.
 5. Un aplicant poate participa la concurs cu cel mult un scenariu înscris la fiecare dintre cele două categorii (lungmetraj și episod pilot serie/ miniserie).
 1. Pot fi înscrise și scenarii scrise de unul sau mai mulți co-scenariști.
 2. Juriul concursului este cel care va decide finaliștii și scenariul câștigător la fiecare dintre cele două secțiuni.
 3. În situația realizării unui film care are la bază un scenariu câștigător al uneia dintre categoriile concursului, pe generic se va menționa: Scenariu câștigător al Full Moon Script Contest, festivalul și anul în care a câștigat.

Premii

Premiile oferite de către TIFF sunt următoarele:

 • „Premiul pentru cel mai bun scenariu de lungmetraj” este în valoare de 1500 de euro. În cazul în care scenariul declarat câștigător este realizat de mai mulți autori, premiul oferit urmează a fi împărțit în mod egal între aceștia.
 • „Premiul pentru cel mai bun scenariu pentru episod pilot pentru serial/ miniserie” este în valoare de 1500 de euro. În cazul în care scenariul declarat câștigător este realizat de mai mulți autori, premiul oferit urmează a fi împărțit în mod egal între aceștia.

TIFF va acoperi cheltuielile de cazare pentru cei 8 (opt)* finaliști ai celor două categorii ale concursului (5 la categoria lungmetraj și 3 la categoria serial/ miniserie), pentru 3 zile de festival (în intervalul 23.07.2021 – 01.08.2021), și le oferă posibilitatea de a-și susține proiectul într-o prezentare de 15 minute în fața producătorilor și regizorilor români, reprezentanților platformelor de streaming, cu scopul de a găsi parteneri pentru producția scenariului lor.

*) în funcție de decizia juriului, numărul acestora poate fi redus.

Juriul

Juriul selectat este format din 3 membri cunoscuți în industria de film. Componența juriului va fi anunțată la data de 18 mai 2021. Deciziile juriului sunt finale și nu pot fi contestate.

Condiții de participare la Concurs cu privire la scenariile înscrise

A. Condiții generale de participare la Concurs - categoria lungmetraj:

Pentru a putea participa la Concurs, categoria lungmetraj, scenariile înscrise vor trebui sa îndeplinească următoarele condiții (cumulate):

 • să fie scrise în limba română.
 • să respecte încadrarea în tematica concursului: Horror, Thriller, Fantasy, Black Comedy.
 • să respecte regulile generale de concepere, scriere și editare aplicabile în cazul oricărui scenariu. În acest sens, nu vor fi admise în concurs povestiri, scurte scene umoristice (sketch-uri), povestiri care să conțină numai elemente de dialog, fără a avea elemente descriptive ale acțiunii respective, scrisori etc. Se acceptă doar scenarii în format pdf, scrise într-un soft de formatat scenarii (exemplu: Final Draft).
 • să fie originale. Autorul nu se poate înscrie în concurs cu scenarii care sunt fie adaptări, fie preluări ale altor scenarii.
 • să fie complete.
 • să aibă lungimea maximă de 150 de pagini și lungimea minimă de 80 de pagini.
 • să conțină o prezentare a subiectului (sinopsis sau rezumat) de maximum 1 (una) pagină.
 • să trimită un CV complet în limba română/ o biografie completă în limba română a scenaristului, care sa conțină datele de contact ale acestuia.
 • să completeze formularul dedicat concursului, ce poate fi accesat aici.
 • să denumească fișierul ce conține scenariul cu numele scenariului.
 • Materialele obligatorii trebuie sa conțină detalii despre:
  • titlul scenariului
  • durata filmului
  • genul filmului pentru care este scris scenariul (Horror/ Fantasy/ Thriller/ Black Comedy)

Înscrierea scenariilor se va putea realiza în perioada aprilie – 20.06.2021. Ora 23.59 a zilei de 20.06.2021 este ultima dată exactă la care un scenariu se poate înscrie în concurs. Cei 5 finaliști ai acestei categorii vor fi anunțați la data de 15.07.2021. Regulamentul poate fi consultat pe tiff.ro.

B. Condiții de participare la Concurs - categoria scenariu pentru episod-pilot pentru seriale/ miniserii pentru televiziune, VOD, webseries

Pentru a putea participa la Concurs, categoria Scenariu pentru episod-pilot pentru seriale/ miniserii pentru televiziune, VOD, webseries, scenariile înscrise vor trebui să îndeplinească următoarele condiții (cumulate):

 • să fie scrise în limba română.
 • să respecte încadrarea în tematica concursului: Horror, Thriller, Fantasy, Black Comedy.
 • să respecte regulile generale de concepere, scriere și editare aplicabile în cazul oricărui scenariu. În acest sens, nu vor fi admise în concurs povestiri, scurte scene umoristice (sketch-uri), povestiri care să conțină numai elemente de dialog, fără a avea elemente descriptive ale acțiunii respective, scrisori etc. Se acceptă doar scenarii în format pdf, scrise într-un soft de formatat scenarii (exemplu: Final Draft).
 • să fie originale. Autorul nu se poate înscrie în concurs cu scenarii care sunt fie adaptari, fie preluari ale altor scenarii.
 • în cazul unui episod de o oră, lungimea scenariului poate avea între 40 și 70 de pagini, iar în cazul unui episod de jumătate de oră, lungimea scenariului poate avea între 20 și 30 de pagini.
 • să conțină un outline de maximum 7 pagini cu evoluția plotului pe parcursul serialului/mini-seriei sau un document de maximum 2 pagini cu lista si descrierea personajelor. Dacă există, pot fi trimise ambele documente.
 • să trimită un CV complet în limba română/o biografie completă în limba română a scenaristului, care sa conțină datele de contact ale acestuia.
 • să completeze formularul dedicat Concursului, ce poate fi accesat aici.
 • să denumească fișierul ce conține scenariul cu numele scenariului.
 • Materialele obligatorii trebuie să conțină detalii despre:
  • titlul scenariului;
  • durata filmului (a unui episod): minimum 30 de minute;
  • genul serialului/ miniseriei (Horror/ Fantasy/ Thriller/ Black Comedy)

Înscrierea scenariilor la această categorie se va putea realiza în perioada aprilie – 20.06.2021. Ora 23.59 a zilei de 20.06.2021 este ultima dată exactă la care un scenariu se poate înscrie la Concurs. Cei 3 finaliști ai acestei categorii vor fi anunțați la data de 15.07.2021. Regulamentul poate fi consultat pe tiff.ro.

Câștigători

Anunțarea câștigătorilor celor 2 secțiuni se va face în cadrul Galei de închidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania, ce va avea loc la Cluj, în Piața Unirii, la data de 31.07.2021.

Pentru fiecare dintre scenariile finaliste și scenariile câștigătoare va exista un proces vebal semnat de Juriu.

Toate aceste informaţii vor fi prezente și pe site-ul oficial al festivalului: tiff.ro.

Protecția drepturilor de autor

Organizatorul nu își asumă nici o obligație în ce privește protecția drepturilor de autor în legătură cu scenariile prezentate. Participanții își asumă responsabilitatea și garantează organizatorului că sunt autorii scenariilor înscrise la concurs, că sunt originale și că dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora, Organizatorul neavând nicio obligație de a verifica în vreun fel legitimitatea scenariilor.

Cu toate că nu este o condiție de participare la Concurs, Organizatorul recomandă înregistrarea scenariului înainte de a-l trimite persoanelor pe care nu le cunoașteți personal.

Organizatorul garantează respectarea legislației în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cu privire la orice alte drepturi cuvenite candidaților, în condițiile stabilite pentru înscrierea si participarea la concurs.

Protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal, Organizatorul concursului este operatorul datelor cu caracter personal ale concurenților, date necesare în vederea organizării concursului de scenarii, jurizării și acordării premiilor.

Organizatorul își asumă obligația de a respecta drepturile concurenților și de a nu face publice în nici un fel datele personale furnizate de către participanți, cu excepția numelor celor 8 (opt) finaliști, dintre care 2 (doi) câștigători.

Participanții la concurs înțeleg că înscrierea la concurs (completarea formularului), verificarea îndeplinirii condițiilor de concurs, jurizarea etc, contactul în vederea anunțării rezultatelor jurizării, anunțarea câștigătorilor etc presupun utilizarea datelor cu caracter personal furnizate și comunicarea acestora celor trei membri ai juriului.

Organizatorul nu va folosi datele personale furnizate decât în scopul organizării concursului și le va păstra pe durata necesară justificării fiscale a premiilor acordate și protejării drepturilor sale pe perioada de prescripție prevăzută de lege.

Pentru orice informații legate de datele dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de email fullmoon@tiff.ro.

Note finale

Organizatorii nu răspund pentru lipsa de corectitudine a informațiilor oferite de către candidați în vederea înscrierii în concurs decât în limitele verificărilor cu bună credință ce le revin spre buna organizare și desfășurare a concursului și spre asigurarea egalității în drepturi a participanților. Depistarea, până la momentul decernării premiilor sau chiar ulterior acestuia, a oricăror încălcări, de către participanți, a condițiilor de înscriere la concurs, a unor fraude sau tentative de fraudă, le dă dreptul organizatorilor să revoce premiul acordat.

Înscrierea la concurs presupune acceptarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

*****